11/6 är sista söndagen för säsongen! nästa söndagsöppet är efter mässan 17/9